Team

Foto von Stefanie Fiebrig

Birger Schmidt, festival director
birger (dot) schmidt (at) 11-mm (dot) de

Christoph Gabler, festival director
christoph (dot) gabler (at) 11-mm (dot) de

Andreas Leimbach-Niaz, festival director
andreas (dot) leimbach (at) 11-mm (dot) de

Ina-Marie Bargmann, production management
ina (dot) bargmann (at) 11-mm (dot) de

Patrick Thülig, production management
patrick (dot) thuelig(at) 11-mm (dot) de